tłumacz rosyjskiego
Kursy języka rosyjskiego
Tłumaczenia

języka rosyjskiego

Tłumacz przysięgły

Kursy językowe

Zapraszam na bezstresowe, skuteczne kursy językowe

Nowe podejście do nauczania języków obcych

O zawodzie tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która jest uprawniona do wykonania tłumaczeń uwierzytelnionych przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczeniu podlega nie tylko tekst dokumentu, ale również pieczęcie, dopiski, adnotacje.

Zasady wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), która podaje podstawowe zasady wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych.

  • Teksty przeznaczone do tłumaczenia uwierzytelnionego powinny zostać dostarczone tłumaczowi w oryginale, jeżeli zostanie dostarczona kopia, tłumacz jest zobowiązany umieścić informację, że tłumaczył z kopii.
  • Jedna strona tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu (25 wierszy po 45 znaków). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą uważa się za całą.
  • Tłumaczenie uwierzytelnione zawsze jest w postaci wydruku opatrzonego pieczęcią i dlatego musi zostać przekazane Klientowi osobiście. Często robimy to za pomocą poczty kurierskiej lub zwykłej, czasami dostarczamy tłumaczenia osobiście.
  • Każde tłumaczenie uwierzytelnione zawiera datę i numer repertorium i pieczęć tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji o tłumaczeniach lub tłumaczach uwierzytelnionych możecie Państwo uzyskać na stronach Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych. www.tepis.org.pl

Kontakt

Irina Korzeniewska
11-034 Stawiguda,
ul. Dębowa 17

telefon

tel./faks: (+48) 89-512-69-95
kom. (+48) 609-557-867

mail

irina.korzeniewska@gmail.com